Mission

Ang Filipino Service bilang tagapamahagi ng katotohanan na kumakalinga sa mga Pilipino sa buong mundo, ay mananatiling magaalay ng mabuting balita at maipamahagi ang Kristyanismo sa ating sariling wika. Sa pamamagitan nito, ang mga Pilipino ay magiging tagapamahagi na rin ng mabuting balita, saan man sila naroroon, kung saan ito ay nananatiling nakaugat sa ating kultura at Kristiyanong pamumuhay.

 

Vision

Ang Filipino Service bilang Language section ng Radio Veritas Asia ay tapat na ibabahagi ang mabuting balita ni HesuKristo, ang turo ng Simbahang Romano Katoliko, maisalin sa ating sariling salita ang turo at mga pangyayari sa buhay ng Santo Papa, ang buhay at mga pangyayari sa Simbahang Katolika sa Asya, at malayang kaalaman sa mga pangyayari sa ating bansa. 


 

Contact Us

Facebook Page