Identity

Ang Filipino Service ay isang language section ng Radio Veritas Asia, isang Roman Catholic broadcasting station na naka base sa Fairview, Quezon City. Dahil sa labor migration, naitatag ito bilang tugon ng Archdiocese of Manila sa mga libo-libong Pilipinong apektado ng Kuwait Invasion noong August 1990. At nangyari ang test broadcast noong December 16, 1990 sa pagsasahimpapawid ng natatanging tradisyon ng mga Pilipino bago sumapit ang Pasko, ang siyam na araw na Misa de Gallo.

 

Values Satement

Pinapahalagahan ng Filipino Service ang Pilipinong kultura, espiritwal na paghuhubog, paghuhubog ng pagkatao at intelektwal, at pangangalagang pastoral sa lahat ng kanyang mga tagapakinig. Spiritualidad, credibilidad, at moralidad ang kanyang pamantasan sa kominikasyon.


 

Contact Us

Facebook Page